ลองดูเช็คลิสกันว่าคุณมีการพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้าง

ลองดูเช็คลิสกันว่าคุณมีการพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้าง

ในยุคปัจจุบันเรื่องของการพัฒนาตัวเอง (Self-Development) ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลา และหากย้อนกลับไปมองที่อดีตเรื่องราวนี้ก็ถูกส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นกรีกโบราณ แนวคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองมีรากฐานมาจากหลายแหล่งและได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาตลอดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่ปรัชญากรีกโบราณ ไม่ว่าจะเป็น โสเครติส, เพลโต และอริสโตเติล ล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง อย่างตัวนักปราชญ์โสเครติสเน้นการรู้จักตนเอง

ซึ่ง “Know thyself” เป็นคำพูดที่สลักอยู่บนแผ่นหินบริเวณทางเข้าวิหารเดลฟี กรุงเอเธนส์เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว โดยแปลความหมายได้ว่า “จงรู้จักตนเอง” เพื่อให้คนเราได้ถกถามและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวเอง

ADVERTISEMENT
ลด 20%
หนังสือ ลูกน้องโง่เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาด เจ้านายฉลาดเป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่ : จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การบริหารคน
คู่มือ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) ฟิสิกส์ เล่ม 1 ม.4-6 ผู้เขียน จรัญ บุระตะ
อีคิว หนังสือขายดี อารมณ์ นักบริหาร การพัฒนาตน จิตวิทยา หนังสือ book EQ administrator self-development
ลด 23%
6 way programmable relay module MCU development delay / self - locking / jog / interlock switch
ลด 69%
【หนังสือภาษาอังกฤษ】Good Vibes, Good Life by Vex King English book หนังสือพัฒนาตนเอง
ลด 16%
หนังสือ ทัศนคติ ATTITUDE : จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง ความคิดและการคิด (Infinitybook Center)

จนมาถึงยุคปัจจุบันที่เรื่องนี้ก็ยังคงอยุ่ในแนวคิดการดำเนินชีวิตของผู้คน แล้วการพัฒนาตัวเองนั้นมีกี่ด้านกันล่ะ มาดูเช็คลิสกันดีกว่าตัวคุณได้มีการพัฒนาไปในด้านไหนแล้วบ้าง และถ้ายังขาดด้านไหนอยู่ หวังว่าบทความนี้อาจช่วยสะท้อนให้คุณเห็นจุดที่ลืมนึกถึงไป

การพัฒนาตัวเอง (Self-Development) ประกอบด้วยหลายด้าน ได้แก่

1. การพัฒนาทางร่างกาย

 • การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ADVERTISEMENT
ลด 69%
【หนังสือภาษาอังกฤษ】Good Vibes, Good Life by Vex King English book หนังสือพัฒนาตนเอง
ลิปสติก Non-Fading Non-Stick Cup Long-Lasting Color Development Non-Take-Off Velvet Texture Matte Gentle Self-White
หนังสือไฟล์ PDF:the life changing magic of tidying up by marie kondo | self help & self love book | personal development
ลิปสติก Non-Fading Non-Stick Cup Long-Lasting Color Development Non-Take-Off Velvet Texture Matte Gentle Self-White
ลด 20%
NANMEEBOOKS หนังสือ Joy at Work นำความสุขมาสู่งานด้วยการจัดการสิ่งของและข้อมูล Self Development พัฒนาตัวเอง
ลด 15%
หนังสือ คนฉลาด เลือก "คิด" ไม่เลือก "เครียด" : จิตวิทยา , พัฒนาตนเอง , วิธีคิด , การใช้ชีวิต , การงาน , ความสำเร็จ

2. การพัฒนาทางจิตใจ

 • การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การอ่านหนังสือ การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการจัดการกับความเครียด

3. การพัฒนาทางอารมณ์

ADVERTISEMENT
การคิดเร ็ วและช ้ า โดย Daniel Kahneman Psychology Self Help Personal Development Philosophy
ลด 20%
NANMEEBOOKS หนังสือ Joy at Work นำความสุขมาสู่งานด้วยการจัดการสิ่งของและข้อมูล Self Development พัฒนาตัวเอง
ลด 15%
หนังสือ คนฉลาด เลือก "คิด" ไม่เลือก "เครียด" : จิตวิทยา , พัฒนาตนเอง , วิธีคิด , การใช้ชีวิต , การงาน , ความสำเร็จ
คู่มือ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) ฟิสิกส์ เล่ม 1 ม.4-6 ผู้เขียน จรัญ บุระตะ
ลด 66%
【หนังสือภาษาอังกฤษ】Before the Coffee Gets Cold: A Novel English book หนังสือพัฒนาตนเอง
อีคิว หนังสือขายดี อารมณ์ นักบริหาร การพัฒนาตน จิตวิทยา หนังสือ book EQ administrator self-development
 • การเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการฝึกฝนการมีทัศนคติเชิงบวก

4. การพัฒนาทางสังคม

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ADVERTISEMENT
อีคิว หนังสือขายดี อารมณ์ นักบริหาร การพัฒนาตน จิตวิทยา หนังสือ book EQ administrator self-development
ลด 66%
【หนังสือภาษาอังกฤษ】Before the Coffee Gets Cold: A Novel English book หนังสือพัฒนาตนเอง
ลด 20%
หนังสือ จิตวิทยาสายดาร์ก # จิตวิทยา พัฒนาตนเอง
หนังสือไฟล์ PDF:the life changing magic of tidying up by marie kondo | self help & self love book | personal development
การคิดเร ็ วและช ้ า โดย Daniel Kahneman Psychology Self Help Personal Development Philosophy
ลิปสติก Non-Fading Non-Stick Cup Long-Lasting Color Development Non-Take-Off Velvet Texture Matte Gentle Self-White

5. การพัฒนาทางอาชีพ

 • การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน การตั้งเป้าหมายในอาชีพ และการพัฒนาความสามารถในการทำงาน

6. การพัฒนาทางจิตวิญญาณ

ADVERTISEMENT
อีคิว หนังสือขายดี อารมณ์ นักบริหาร การพัฒนาตน จิตวิทยา หนังสือ book EQ administrator self-development
ลิปสติก Non-Fading Non-Stick Cup Long-Lasting Color Development Non-Take-Off Velvet Texture Matte Gentle Self-White
ลด 15%
หนังสือ คนฉลาด เลือก "คิด" ไม่เลือก "เครียด" : จิตวิทยา , พัฒนาตนเอง , วิธีคิด , การใช้ชีวิต , การงาน , ความสำเร็จ
ลด 20%
หนังสือ ลูกน้องโง่เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาด เจ้านายฉลาดเป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่ : จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การบริหารคน
ลด 66%
【หนังสือภาษาอังกฤษ】Before the Coffee Gets Cold: A Novel English book หนังสือพัฒนาตนเอง
ลด 20%
หนังสือ จิตวิทยาสายดาร์ก # จิตวิทยา พัฒนาตนเอง
 • การค้นหาความหมายและเป้าหมายในชีวิต การฝึกสมาธิ และการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับคุณค่าและจุดหมายในชีวิต

 

การพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงในด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการปรับปรุงในทุกด้านของชีวิต เพื่อให้เรามีความสมดุลและความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง หรือถ้าใครอยากลองหาแรงบันดาลใจก็มีหนังสือและโปรแกรมการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นที่นิยมมากให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติม เช่น หนังสือ "The 7 Habits of Highly Effective People" โดย Stephen Covey และ "How to Win Friends and Influence People" โดย Dale Carnegie ที่เน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

ADVERTISEMENT
ลด 20%
หนังสือ ลูกน้องโง่เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาด เจ้านายฉลาดเป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่ : จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การบริหารคน
ลด 23%
Combo Book of Self-Development ( 2C หนังสือคอมโบของ Self-Development ( 2C ) BQ & Don'T ยุ ่ ง แต ่ ไม ่ แย ่
ลด 20%
หนังสือ จิตวิทยาสายดาร์ก # จิตวิทยา พัฒนาตนเอง
ลิปสติก Non-Fading Non-Stick Cup Long-Lasting Color Development Non-Take-Off Velvet Texture Matte Gentle Self-White
ลด 15%
หนังสือ คนฉลาด เลือก "คิด" ไม่เลือก "เครียด" : จิตวิทยา , พัฒนาตนเอง , วิธีคิด , การใช้ชีวิต , การงาน , ความสำเร็จ
ลด 4%
หนังสือ ราคา 175 บาท ไม่มีใครหรืออะไรทำร้ายคุณได้ ถ้าคุณไม่ยินยอม : จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิต

ถึงคนที่กำลังมองเส้นทางตัวเลือกการพัฒนา ขอให้พบวิธีที่เข้ากับคุณแล้วได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง อาจไม่เร็วเหมือนคนอื่น แต่อย่างน้อยแค่ได้คิดที่จะทำและลงมือทำวันละนิด อนาคตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอน

ADVERTISEMENT